Investor: D-energy s.r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem díla je vybudování nových zdrojů vytápění na objektech města Litomyšl a to na ZŠ TGM, MŠ 17. listopadu a MÚ. Na Základní škole TGM je nově instalován kondenzační kotel Hoval UltraGas 500 D o výkonu 500 kW. Objekt MŠ 17. listopadu je osazen dvojicí kondenzačních kotlů De Dietrich MCA 45 o celkovém výkonu 90 kW. Na objektu MÚ je osazena dvojice kotlu De Dietrich MCA 45 o celkovém výkonu 90 kW včetně provedení kompletních rozvodů UT s deskovými otopnými tělesy.