Investor: D-energy s.r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem dodávky je vybudování nového zdroje vytápění školního objektu ZŠ U Školek v Litomyšli. Jako zdroj vytápění je osazen kondenzační kotel HOVAL UltraGas 400 D o celkovém výkonu 400 kW. Součástí dodávky je i kompletní stavební rekonstrukce kotelny včetně jejího strojního vystrojení.