Tepelná čerpadla

TEPELNÁ ČERPADLA - tepelné čerpadlo je zařízení, které dokáže odebírat teplo z chladnějšího tělesa (ze země, vody či vzduchu) a přenášet jej na těleso teplejší (topná voda, vzduch v domě). K takovému přenosu tepla je pochopitelně nutné dodat energii (zpravidla elektrická energie pro pohon kompresoru), ale existují i tepelná čerpadla na absorpčním principu, která jsou poháněna pouze teplem. Rovněž existují tepelná čerpadla poháněná zemním plynem, která jsou však velice nákladná na provoz (ve srovnání s elektrickými čerpadly). V praxi se setkáme téměř výlučně s tepelnými čerpadly s kompresorem poháněným elektrickým motorem, v zásadě jde o mírně upravený chladicí stroj. Dříve se také amatérská tepelná čerpadla vyráběla ze starých chladicích zařízení.

Na tepelné čerpadlo se tedy lze dívat jako na chladničku, která ochlazuje vnější prostředí v okolí domu a dodává teplo dovnitř. Účinnost tohoto procesu se posuzuje pomocí takzvaného topného faktoru - ten udává kolik kWh tepla je vneseno do topného systému na každou kWh spotřebované elektrické energie. Topný faktor pochopitelně závisí jednak na vlastní tepelné a mechanické účinnosti daného kompresoru, ale také (a to velmi významně) na rozdílu teplot mezi místem odkud teplo bereme a místem, kam teplo dodáváme. Pokud chceme dosáhnout velký topný faktor, musíme teplo brát z co nejteplejšího zdroje (např. odpadní teplo z větracího vzduchu nebo teplo z podzemní vody) a používat topný systém s co nejnižší teplotou (např. podlahové nebo teplovzdušné vytápění).

Obvykle se topný faktor pohybuje mezi 2 až 4. Tepelné čerpadlo sice spotřebovává cennou formu energie (elektřinu), ale za to nám každou spotřebovanou kWh rozmnoží na dvoj - až čtyřnásobek. Levný provoz (0,50 až 0,25 Kč/kWh tepla) je ovšem vyvážen poměrně vysokými investičními náklady (200 000 až 300 000 Kč na rodinný domek).

Teplo lze brát ze země, z vody nebo ze vzduchu. Předává se buď do vody (při teplovodním vytápění) nebo do vzduchu (u vzduchových vytápěcích systémů nebo při rekuperačním větrání). Tepelné čerpadlo předávající teplo do topné vody je tedy možno používat s běžným ústředním vytápěním za předpokladu, že je navrženo na nižší teplotu topné vody (přibližně 55°C na vstupu a 45°C na zpětném potrubí). Zde se pozitivně uplatní výrazné snížení potřebné teploty topné vody po provedení dodatečných tepelných izolací domu. Díky výraznému snížení potřeby tepla zateplením domu dokáže zateplení domu přeměnit starý topný systém, který je projektovaný (a obvykle mírně předimenzovaný) na teplotní spád 90/70°C, na systém pro tepelné čerpadlo přijatelný. Tepelné čerpadlo se zpravidla nepoužívá jako jediný zdroj tepla. V období nejnižších teplot (nejvyšší potřebné teploty topné vody) se zpravidla přitápí elektrickým topným tělesem (přímotopným kotlem). Je to tzv. bivalentní zdroj tepla.

Ukázky referencí

Investor: RD Přívrat
Dokončení: 2011
Popis: K vytápění novostavby rodinného domu bylo instalováno tepelné čerpadlo vzduch/voda Viessmann Vitocall 300A o výkonu 9 kW v kombinaci s celoplošným podlahovým vytápěním v objektu.

Investor: RD Srch
Dokončení: 2011
Popis: Vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem Viessmann země/voda o výkonu 8kW s integrovaným zásobníkem TUV o objemu 220l, a rekuperací. Objek je vytápěn podlahovým topením o celkové ploše 180m2, plocha zemních kolektorů pro TČ má plochu 240m2.

Investor: RD Litomyšl
Dokončení: 2011
Popis: Vytápění novostavby rodinného domu realizováno istalací tepelného čerpadla země/voda Viessmann o výkonu 12,5 kW. Před domem bylo provedeno pět vrtů každý s hloubkou 40m. Pro vytápění a ohřev TUV.

Investor: RD Litomyšl
Dokončení: 2010
Popis: Kompletní dodávka a montáž tepelného čerpadla - země/voda Visamann Vitocal 222 G včetně solárního systému pro ohřev TUV. Na pozemku objednatele byl istalován zemní kolektor o celkové délce 320m.

Investor: RD Velký Týnec
Dokončení: 2010
Popis: Kompletní dodávka a montáž kompaktní energetické věže Vitocal 242 - G, která se skládá z tepelného čerpadla země - voda o výkonu 7,8kW, z integrovaného zásobníku teplé vody o objemu 220 l, a 4 ks zemních kolektorů.

Investor: RD Litomyšl
Dokončení: 2010
Popis: GHlavním zdrojem tepla je tepelné čerpadlo země/voda VIESSMANN VITOCAL 300-G BW 114 o jmenovitém výkonu 15,1 kW. Dále na vratném potrubí primárního okruhu tepelného čerpadla umístěno čerpadlo primárního okruhu (solanka), čerpadlo sekundárního (topného) okruhu je umístěno v přívodním potrubí topného okruhu. Tepelné čerpadlo je ekvitermně řízeno digitální regulací tepelného čerpadla WPR 300. -Tepelné čerpadlo je od topného systému hydraulicky odděleno akumulačním zásobníkem topné vody Viessmann Vitocell 100 – E, typ SVP o obsahu 400 litrů vody sloužícím k akumulaci tepla z tepelného čerpadla. Součástí je i šestice vrtů, každý o hloubce 40 m.

Investor: RD Choceň
Dokončení: 2010
Popis: Kompletní dodávka a montáž kompaktní energetické věže Vitocal 242 - G, která se skládá z tepelného čerpadla země - voda o výkonu 9,5 kW, z integrovaného zásobníku teplé vody o objemu 220 l, a 3 ks zemních kolektorů po 100 m.

Investor: RD Lanškroun
Dokončení: 2010
Popis: Kompletní dodávka a montáž tepelného čerpadla vzduch - voda Vitocal 300 - A 9,5 kW značky Viessmann, společně se zásobníkem teplé vody o objemu 160 l. Vytápění objektu s rekuperační jednotkou.

Investor: RD Praha - Uhříněves
Dokončení: 2010
Popis: Kompletní dodávka vybavení strojovny, včetně dodávky a montáže tepelného čerpadla značky Viessmann. Jedná se o tepelné čerpadlo vzduch - voda Vitoccall 300 A,AWC-I, 9kW,akumulační zásobník Vitocell 100 - E 200l a zásobník TUV Vitocell 100 - B 300l.

Investor: RD Choceň
Dokončení: 2010
Popis: Kompletní dodávka vybavení strojovny, včetně dodávky a montáže tepelného čerpadla značky Viessmann. Jedná se o tepelné čerpadlo vzduch - voda Vitoccall 300 9,6 kW a zásobník TUV o objemu 300 l.