Investor: DOMEC s.r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Zhotovení revitalizace systému chlazení administrativní budovy. Dodávka a montáž nové akumulační nádoby o objemu 2 000l, osazení vyvažovacích regulačních ventilů jednotlivých větví, nastavení průtoků oběhových čerpadel včetně nastavení průtoku regulačních ventilů chladících jednotek. Dále proběhla dodávka a montáž měřičů spotřeby chladu jednotlivých větví, tlakové zkoužky a funkční odzkoušení. Práce byly prováděny za provozu s minimálními požadavky na odstávku.