Dokončení: 2016
Popis: V rodinném domě došlo k dodávce a montáži tepelného čerpadla, vzduchotechniky a instalaci zdravotechniky. K vytápění bylo použito podlahové vytápění a otopných těles.