Zdravotechnické instalace

ZDRAVOTECHNIKA - zdravotechnika se většinou skrývá pod zkratkou ZTI - zdravotně technické instalace. Jedná se především o montáž rozvodů vody a kanalizace, instalaci zařizovacích předmětů a patří sem i různé opravy, rekonstrukce a další činnosti související s touto oblastí. Většinou jde o tyto činnosti montážních firem:

  • výstavba a rekonstrukce rozvodů ZTI v bytových i nebytových objektech
  • rozvody studené vody - ležaté, stoupací, bytové
  • rozvody teplé užitkové vody a cirkulace TUV - ležaté, stoupací, bytové
  • kanalizační a odpadní rozvody - ležaté a stoupací
  • dešťové vnitřní svody
  • rozvody požární vody
  • vnitřní plynové rozvody – ležaté, stoupací, bytové
  • domovní a bytové vodoměry pro studenou a teplou vodu včetně plombování
  • domovní mechanické filtry pro studenou vodu se zpětným proplachem
  • zařizovací předměty – WC, umyvadla, vany, sprchy (i kompletní renovace bytových jader)

Rekonstrukce či vybudování nové ZTI zahrnuje dodávky a montáže, potřebné stavební úpravy, povinné revize a zkoušky včetně zajištění rozborů vody před uvedením zdravotechniky do trvalého provozu.

Ukázky referencí

Investor: Podzimek a synové s.r.o.
Dokončení: 2014
Popis: V rámci novostavby multifunkčí budovy sportoviště TJ Praha ve Vysočanech naše společnost prováděla instalaci zdravotně technických instalací, dodávku a montáž vnitřního vodovodu, kanalizace a zařizovacích předmětů.

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Apartmánový komplex, developerská výstavba ve Špindlerově Mlýně. Kompletní dodávka a montáž rozvodů ZTI a technologického vybavení strojovny sestávající se z radonové věže, akumulační nádrže, čerpadlové skupiny a přečerpávacího zařízení kanalizace. Specifikací zakázky bylo odstranění radonu z vodního zdroje tak, aby splňovala hygienické normy.

Investor: DOMEC s.r.o.
Dokončení: 2013
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a zdravotechniky rekreačních objektů ve SKI areálu Dolní Morava. Rekreační objekty měli stávající zdroje tepla, ostatní plně rekonstruované. Součástí požadavku byl i dálkový odečet tepla a spotřeby vody jednotlivých apartmánů, který byl vyřešen radiovým impulzem systému Enbra.

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2013
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a zdravotechniky pro bytový dům o 105 bytech. Zdrojem tepla pro vytápění a rozvod TUV je výměníková stanice napojená na EOP. Ležaté rozvody vedeny pod stropem v přízemí, stoupačky v instalačních šachtách. Nad WC osazeny instalační dvířka a osazeny měřiče tepla a vodoměry. Řešeny klientské změny koupelen dle požadavků koncových zákazníků.

Investor: STRABAG a.s.
Dokončení: 2013
Popis: V městském centru Fontána v Teplicích o celkové ploše 18 000m2 naše společnost realizovala kompletní rozvody dešťové,splaškové i tukové kanalizace a rozvody užitkové a požární vody.Součástí dodávky byli technologie čerpání vody,lapoly tuku a koncové zařizovací předměty.

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2013
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a zdravotechniky pro administrativní budovu s obchody. Zdrojem tepla pro vytápění a rozvod TUV je výměníková stanice napojená na EOP. Ležaté rozvody vedeny pod stropem v suterénu, stoupačky v instalačních šachtách. Na patrech a v obchodech osazeny měřiče tepla a vodoměry pro nezávislé měření jednotlivých uživatelů.

Investor: STRABAG a.s.
Dokončení: 2012
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení, zdravotechniky, plynu a solárního systému pro ZŠ. Pro svoji náročnost byla zakázka rozdělena do IV. etap. V I. a II. etapě byla realizována základní škola, jídelna s kuchyní a tělocvična. Novým zdrojem tepla pro školu, byla kaskáda dvou kondenzačních kotlů Hoval o celkovém výkonu 1150kW, por tělocvičnu byl jako zdroj použit kotel Hoval o výkonu 520kW. Pro předehřev TUV byl použit solární systém. Zakázka svou náročností vyžadovala dokonalou koordinaci s ostatními profesemi i projektanty.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2012
Popis: V obchdním centru OBI beroun o celkové ploše 4 000m2 naše společnost realizovala kompletní rozvody dešťové i splaškové i kanalizace a rozvody užitkové a požární vody.Součástí dodávky byli technologie čerpání vody a koncové zařizovací předměty.

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2012
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a zdravotechniky pro 72 bytů bytového domu. Zdrojem tepla pro vytápění a rozvod TUV je výměníková stanice napojená na EOP. Ležaté rozvody vedeny pod stropem v přízemí, stoupačky v instalačních šachtách. Nad WC osazeny instalační dvířka a osazeny měřiče tepla a vodoměry.Řešeny KZ koupelen dle požadavků koncových zákazníků.

Investor: Královéhradecký kraj
Dokončení: 2010
Popis: Kompletní dodávka a montáž vnitřních rozvodů zdravotechnických instalací v Královohradecké nemocnici. Byla provedna výměna litinových rozvodů kanalizace ,stávajících rozvodů vody nově za plastové Wavin a provedení izolací. Veškeré práce byli prováděny za provozu nemocnice.