Zdravotechnické instalace

ZDRAVOTECHNIKA - zdravotechnika se většinou skrývá pod zkratkou ZTI - zdravotně technické instalace. Jedná se především o montáž rozvodů vody a kanalizace, instalaci zařizovacích předmětů a patří sem i různé opravy, rekonstrukce a další činnosti související s touto oblastí. Většinou jde o tyto činnosti montážních firem:

  • výstavba a rekonstrukce rozvodů ZTI v bytových i nebytových objektech
  • rozvody studené vody - ležaté, stoupací, bytové
  • rozvody teplé užitkové vody a cirkulace TUV - ležaté, stoupací, bytové
  • kanalizační a odpadní rozvody - ležaté a stoupací
  • dešťové vnitřní svody
  • rozvody požární vody
  • vnitřní plynové rozvody – ležaté, stoupací, bytové
  • domovní a bytové vodoměry pro studenou a teplou vodu včetně plombování
  • domovní mechanické filtry pro studenou vodu se zpětným proplachem
  • zařizovací předměty – WC, umyvadla, vany, sprchy (i kompletní renovace bytových jader)

Rekonstrukce či vybudování nové ZTI zahrnuje dodávky a montáže, potřebné stavební úpravy, povinné revize a zkoušky včetně zajištění rozborů vody před uvedením zdravotechniky do trvalého provozu.

Ukázky referencí

Investor: Merit Bau CZ a.s.
Dokončení: 2009
Popis: Kompletní dodávka a montáž podlahového topení systému Uponor a zdravotechnických instalací pro nově vybudovanou skladovací halu firmy KaS. Zdrojem tepla bylo TČ, celková plocha podlahového topení je 970 m2 a je zde namotáno 7600 m potrubí.

Investor: Brück AM, spol. s r.o.
Dokončení: 2009
Popis: Dodávka a montáž rozvodů ÚT, ZTI, plynoinstalací, dešťových svodů, dodávka technologických a vysokotlakých rozvodů vody a rozvodů chlazení v halách Kovárny a řezání - Brück AM

Investor: PROKAT invest s.r.o.
Dokončení: 2009
Popis: Kompletní dodávka a montáž vnitřních rozvodů zdravotechnických instalací.

Investor: KOBLA, spol s r.o.
Dokončení: 2009
Popis: V rámci přístavby a rekonstrukce Domova pro seniory v Polici nad Metují naše společnost relizovala celkovou dodávku rozvodů vody a kanalizace včetně dodávky zařizovacích předmětů a nové vytápění které bylo napojenoi na stávající zmodernizovanou kotelnu ,kombinací otopných těles a podlahového vytápění firmy Maincor.

Investor: MTS Group s.r.o.
Dokončení: 2009
Popis: Dodávka a montáž zdravotechnických instalací, kotelny, rozvodů plynu ÚT a MaR

Investor: Město Mšené Lázně
Dokončení: 2016
Popis: Kompletní dodávka rozvodů vytápění, tepelného čerpadla a zdravotechniky. Kombinované vytápění otopnými tělesy a podlahové.

Investor: CZSH stavební s.r.o.
Dokončení: 2016
Popis: Úprava nebytových prostor na veřejnou prádelnu.

Investor: Merit Bau CZ a.s.
Dokončení: 2015
Popis: Kompletní dodávka plynového vytápění a rozvodů vytápění, plynovodu, otopných těles a zdravotechnické instalace.

Investor: CZSH stavební s.r.o.
Dokončení: 2013
Popis: Kompletní dodávka a montáž rozvodů vytápění, otopných těles, konvektorů a zdravotechnické instalace.