Neobnovitelné tepelné zdroje

Neobnovitelný zdroj energie je zdroj, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let a jehož obnovení by trvalo mnohonásobně déle.

 

ZEMNÍ PLYN je v současnosti velmi oblíbený zdroj energie pro vytápění a díky rozsáhlé plynofikaci v nedávné minulosti je dostupný prakticky ve všech větších městech a v mnoha vesnicích. Výhodou zemního plynu je dobrá účinnost spalování, snadná regulace výkonu a minimální produkce škodlivých emisí. Zemní plyn je také poměrně perspektivní fosilní palivo, protože má nejmenší emise CO2 na kWh tepla. Zároveň se předpokládá, že ložiska zemního plynu budou pravděpodobně vyčerpána déle, než ložiska ropy. Teplo ze zemního plynu je o stále ještě cenově výhodnější než teplo z nejlevnější sazby pro elektřinu. Prakticky všechny spotřebiče na zemní plyn se dají používat i na zkapalněný propan nebo směs propan-butanu, pokud se vymění příslušné trysky (respektive hořák). Základní nevýhodou propanu a butanu je podstatně vyšší cena a nutnost používat tlakovou zásobní nádrž.

 

OLEJ  - k vytápění se používají různé ropné frakce, které se souhrnně označují jako topné oleje. Zpravidla je dělíme podle viskozity a těkavosti (bodu varu) do několika kategorií:

těžký topný olej (směs převážně vyšších uhlovodíků, získávaná z ropy destilací; může obsahovat další přísady pro snížení bodu tuhnutí a je velmi viskózní (hustá). Zpravidla se používá spíše pro průmyslové vytápění, protože vyžaduje složitější a dražší konstrukci hořáků (olej se musí například předehřívat, aby se snížila jeho viskozita).

lehký topný olej (získává se rovněž destilací ropy, má nižší viskozitu a pro rozlišení od motorové nafty obsahuje lehký topný olej barvivo a značkovací látky)

extra lehký topný olej (směs kapalných uhlovodíků, získávaná rovněž destilací vroucí ropy převážně v rozmezí 150°C až 370°C. Jeho viskozita je ještě nižší než u lehkého topného oleje a obsahuje také barvivo a značkovací látky. Extra lehký topný olej je určen především pro použití ve zvláště ekologicky zatížených a chráněných krajinných oblastech s požadavky na nízkosirná paliva a pro vytápění domácností.

 

UHLÍ - hnědé uhlí je v současné době nejlevnější palivo (pouze v některých lokalitách je levnější dřevo). Z hlediska účinnosti, komfortu vytápění a znečištění vzduchu je to ale nejhorší možný zdroj tepla. Způsobuje velké lokální znečištění vzduchu karcinogenními látkami z nedokonalého spalování hnědého uhlí. Černé uhlí a koks jsou při spalování čistší a jsou pochopitelně také dražší. Výrazného zlepšení ekologických parametrů spalování a také komfortu obsluhy a regulace přináší v posledních letech automatické kotle na uhlí.

Ukázky referencí

Investor: RD Semteš
Dokončení: 2011
Popis: Výměna zdroje tepla v RD. Jako zdroj vytápění byl instalován atomatický kotel na pevná paliva Licotherm, typ AM 14kW s násypkou a podavačem. Součástí rekonstrukce bylo i doplnění o automatickou regulaci systému ADEX.

Investor: RD Choceň
Dokončení: 2010
Popis: V rámci dotačního programu byl do rodinného domu instalován zplyňovací kotel na dřevo českého výrobce Atmos typ DC18, doplněný o akumulační nádobu. Zakázka byla realizavána včetně zajištění dotace a projektové dokumentace.

Investor: RD Vysoké Mýto
Dokončení: 2010
Popis: Provedena realizace úspor energií pro RD. Z dotačního programu ""Zelená úsporám"" došlo k výměně zdroje tepla. Instalován zplyňující kotel na dřevo Atmos vč. akumulační nádrže a zásobníku TUV. Součástí zakázky bylo i vyřízení žádosti a zpracování PD.

Investor: RD Křižanovice
Dokončení: 2010
Popis: V rámci dotačního programu byl do rodinného domu instalován zplyňovací kotel na dřevo českého výrobce Atmos typ DC18, doplněný o akumulační nádobu. Zakázka byla realizavána včetně zajištění dotace a projektové dokumentace.

Investor: Albrechtice v Jizerských horách
Dokončení: 2011
Popis: Předmětem zakázky byla instalace automatického kotle Likoterm AM 42, vč. Regulace vytápění a osazení termoregulačních radiátorových ventilů na otopná tělesa.

Investor: RD Chlumec nad Cidlinou
Dokončení: 2014
Popis: V rodinném domě došlo k výměně zdroje vytápění.

Investor: Mikostav s.r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Předmětem dodávky je zhotovení kompletní dodávky vytápění RD. Jako zdroj vytápění je osazen kondenzační kotel VIESSMANN VITODENS 100 V v kombinaci s podlahovým vytápěním.

Investor: RD Vraclav
Dokončení: 2015
Popis: Výměna stávajícího zdroje tepla za nový plynový kondenzační kotel Viessmann.

Investor: RD Ostřešany
Dokončení: 2014
Popis: Komplení dodávka a montáž plynového kondenzačního kotle, rozvod domovního plynu včetně vystrojení budky HUP.

Investor: DOMEC s.r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Do novostavby rodinného domu byla provedena montáž plynového kondenzačního kotle s označením Vitodens 200-W 2,9-17,2 kW značky VIESSMANN. Dům je vytápěn podlahovým topením firmy Maincor.