Neobnovitelné tepelné zdroje

Neobnovitelný zdroj energie je zdroj, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let a jehož obnovení by trvalo mnohonásobně déle.

 

ZEMNÍ PLYN je v současnosti velmi oblíbený zdroj energie pro vytápění a díky rozsáhlé plynofikaci v nedávné minulosti je dostupný prakticky ve všech větších městech a v mnoha vesnicích. Výhodou zemního plynu je dobrá účinnost spalování, snadná regulace výkonu a minimální produkce škodlivých emisí. Zemní plyn je také poměrně perspektivní fosilní palivo, protože má nejmenší emise CO2 na kWh tepla. Zároveň se předpokládá, že ložiska zemního plynu budou pravděpodobně vyčerpána déle, než ložiska ropy. Teplo ze zemního plynu je o stále ještě cenově výhodnější než teplo z nejlevnější sazby pro elektřinu. Prakticky všechny spotřebiče na zemní plyn se dají používat i na zkapalněný propan nebo směs propan-butanu, pokud se vymění příslušné trysky (respektive hořák). Základní nevýhodou propanu a butanu je podstatně vyšší cena a nutnost používat tlakovou zásobní nádrž.

 

OLEJ  - k vytápění se používají různé ropné frakce, které se souhrnně označují jako topné oleje. Zpravidla je dělíme podle viskozity a těkavosti (bodu varu) do několika kategorií:

těžký topný olej (směs převážně vyšších uhlovodíků, získávaná z ropy destilací; může obsahovat další přísady pro snížení bodu tuhnutí a je velmi viskózní (hustá). Zpravidla se používá spíše pro průmyslové vytápění, protože vyžaduje složitější a dražší konstrukci hořáků (olej se musí například předehřívat, aby se snížila jeho viskozita).

lehký topný olej (získává se rovněž destilací ropy, má nižší viskozitu a pro rozlišení od motorové nafty obsahuje lehký topný olej barvivo a značkovací látky)

extra lehký topný olej (směs kapalných uhlovodíků, získávaná rovněž destilací vroucí ropy převážně v rozmezí 150°C až 370°C. Jeho viskozita je ještě nižší než u lehkého topného oleje a obsahuje také barvivo a značkovací látky. Extra lehký topný olej je určen především pro použití ve zvláště ekologicky zatížených a chráněných krajinných oblastech s požadavky na nízkosirná paliva a pro vytápění domácností.

 

UHLÍ - hnědé uhlí je v současné době nejlevnější palivo (pouze v některých lokalitách je levnější dřevo). Z hlediska účinnosti, komfortu vytápění a znečištění vzduchu je to ale nejhorší možný zdroj tepla. Způsobuje velké lokální znečištění vzduchu karcinogenními látkami z nedokonalého spalování hnědého uhlí. Černé uhlí a koks jsou při spalování čistší a jsou pochopitelně také dražší. Výrazného zlepšení ekologických parametrů spalování a také komfortu obsluhy a regulace přináší v posledních letech automatické kotle na uhlí.

Ukázky referencí

Investor: Mach Drůbež, a.s.
Dokončení: 2013
Popis: Předmětem zakázky bylo vytápění hal pro chov drůbeže, vč. Kompletní dodávky olejových rozvodů LTO a připojení teplovzdušných agregátů Ermaf GP 70.

Investor: Mach Drůbež, a.s.
Dokončení: 2013
Popis: Předmětem zakázky bylo vytápění hal pro chov drůbeže, vč. Kompletní dodávky olejových rozvodů LTO a připojení teplovzdušných agregátů Ermaf GP 70.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2013
Popis: Areál zázemí dopravní společnosti je vytápěn kotlem na LTO Hoval o výkonu 35 kW, který současně ohřílá teplou užitkovou vodu. Díky instalovaným nádržím a regulaci je zajištěm komfort vytápění stejný s plynovým zdrojem tepla.

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2013
Popis: Rekonstrukce objektu bývalého kravína na dílnu kovovýroby spočívala v kompletní dodávce a montáži topení a zdravotechniky. Zdrojem tepla je litinový stacionární kotel Buderus s hořákem Dunphy pro spalování LTO o jmenovitém výkonu 40 kW. Plně automatizovaný systém vytápění s občasnou obsluhou přispůsoben požadavkům investora. Na zakázku byl použit operační program podnikání a inovace z evropského fondu pro regionální rozvoj.

Investor: DABONA s.r.o.
Dokončení: 2011
Popis: Rekonstrukce kotelny na pevná paliva objektu Základní školy v Lichkově. Istalovány byli dva splyňovací kotle na pevná paliva Atmos každý o výkonu 30 kW s ukládaním přabytečného tepla do čtyřech akumulačních nádrží.Použita byla evitermní regulace Siemens .

Investor: DABONA s.r.o.
Dokončení: 2011
Popis: Rekonstrukce kotelny na pevná paliva objektu Mateřské školy v Liberku Instalován byl automatický kotel na pevná paliva Ekoekfekt o výkonu 25 kW.Řízení teploty bylo provedeno na základě regulace dle vnitřní prostorové teploty.

Investor: DOMEC s.r.o.
Dokončení: 2011
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a zdravotechniky rekreačního objektu ve SKI areálu Dolní Morava. Zdrojem tepla dva zplyňující kotle na dřevo Atmos o výkonu 150kW, akumulační nádrže o celkovém objemu 9000l. Plně automatizovaný systém vytápění s občasnou obsluhou přispůsoben požadavkům investora.

Investor: DABONA s.r.o.
Dokončení: 2009
Popis: Celková rekonstrukce vytápění objektu Obecního úřadu v Sedloňově. Nový zdroj vytápění byl istalován zplyňovací kotel na dřevo Atmos o výkonu 100 kW řízený regulací Siemens.

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Novostavba apartmánového domu Kovárna v Peci pod Sněžkou je celoplošně vytápěna podlahovým vytápěním firmy Rehau, včetně bytových rozvaděčů a měřičů tepla. V rámci komforu vytápění je možné jendnotlivé místnosti v každém apartmánu samostatně regulovat na požadovanou teplotu prostorovými termostaty. Zdrojem vytápění je dvojice kondenzačních kotlů Baxi každý o výkonu 49 kW.

Investor: Jež spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Revitalizace administrativní budovy v Berouně se skládala z kompletní dodávky a montáž topení, zdravotechniky a plynovodu. Zdrojem tepla je nově vybudovaná plynová kotelna s třemi kondenzačními kotli Wessex Modumax o jmenovitém výkonu 200 kW. Ležaté rozvody vedeny pod stropem v suterénu, stoupačky v instalačních šachtách. Nad WC osazeny instalační dvířka a osazeny měřiče tepla a vodoměry. Náročnost projektu spočívala v dodřžení požadavku architektů na koncové designové prvky.