Neobnovitelné tepelné zdroje

Neobnovitelný zdroj energie je zdroj, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let a jehož obnovení by trvalo mnohonásobně déle.

 

ZEMNÍ PLYN je v současnosti velmi oblíbený zdroj energie pro vytápění a díky rozsáhlé plynofikaci v nedávné minulosti je dostupný prakticky ve všech větších městech a v mnoha vesnicích. Výhodou zemního plynu je dobrá účinnost spalování, snadná regulace výkonu a minimální produkce škodlivých emisí. Zemní plyn je také poměrně perspektivní fosilní palivo, protože má nejmenší emise CO2 na kWh tepla. Zároveň se předpokládá, že ložiska zemního plynu budou pravděpodobně vyčerpána déle, než ložiska ropy. Teplo ze zemního plynu je o stále ještě cenově výhodnější než teplo z nejlevnější sazby pro elektřinu. Prakticky všechny spotřebiče na zemní plyn se dají používat i na zkapalněný propan nebo směs propan-butanu, pokud se vymění příslušné trysky (respektive hořák). Základní nevýhodou propanu a butanu je podstatně vyšší cena a nutnost používat tlakovou zásobní nádrž.

 

OLEJ  - k vytápění se používají různé ropné frakce, které se souhrnně označují jako topné oleje. Zpravidla je dělíme podle viskozity a těkavosti (bodu varu) do několika kategorií:

těžký topný olej (směs převážně vyšších uhlovodíků, získávaná z ropy destilací; může obsahovat další přísady pro snížení bodu tuhnutí a je velmi viskózní (hustá). Zpravidla se používá spíše pro průmyslové vytápění, protože vyžaduje složitější a dražší konstrukci hořáků (olej se musí například předehřívat, aby se snížila jeho viskozita).

lehký topný olej (získává se rovněž destilací ropy, má nižší viskozitu a pro rozlišení od motorové nafty obsahuje lehký topný olej barvivo a značkovací látky)

extra lehký topný olej (směs kapalných uhlovodíků, získávaná rovněž destilací vroucí ropy převážně v rozmezí 150°C až 370°C. Jeho viskozita je ještě nižší než u lehkého topného oleje a obsahuje také barvivo a značkovací látky. Extra lehký topný olej je určen především pro použití ve zvláště ekologicky zatížených a chráněných krajinných oblastech s požadavky na nízkosirná paliva a pro vytápění domácností.

 

UHLÍ - hnědé uhlí je v současné době nejlevnější palivo (pouze v některých lokalitách je levnější dřevo). Z hlediska účinnosti, komfortu vytápění a znečištění vzduchu je to ale nejhorší možný zdroj tepla. Způsobuje velké lokální znečištění vzduchu karcinogenními látkami z nedokonalého spalování hnědého uhlí. Černé uhlí a koks jsou při spalování čistší a jsou pochopitelně také dražší. Výrazného zlepšení ekologických parametrů spalování a také komfortu obsluhy a regulace přináší v posledních letech automatické kotle na uhlí.

Ukázky referencí

Investor: SBD Choceň
Dokončení: 2010
Popis: Jako zdroj vytápění byl instalován plynový kotel společnosti Baxi, typ Luna 66kW ,napojen na stávající rozvody v objektu.

Investor: SBD Choceň
Dokončení: 2010
Popis: Jedná se o rekonstrukci kotelny bytového domu v obci Choceň. Jako zdroj vytápění byl instalován 2x plynový kotel Thermona, typ Duo o celkovém výkonu 90kW . Společně byla provedena regulace vytápění a nový ohřev TUV .

Investor: Jež spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Revitalizace administrativní budovy v Berouně se skládala z kompletní dodávky a montáž topení, zdravotechniky a plynovodu. Zdrojem tepla je nově vybudovaná plynová kotelna s třemi kondenzačními kotli Wessex Modumax o jmenovitém výkonu 200 kW. Ležaté rozvody vedeny pod stropem v suterénu, stoupačky v instalačních šachtách. Nad WC osazeny instalační dvířka a osazeny měřiče tepla a vodoměry. Náročnost projektu spočívala v dodřžení požadavku architektů na koncové designové prvky.

Investor: SK Hradčany
Dokončení: 2016
Popis: V rámci této zakázky naše společnost realizovala zdroj vytápění o výkonu 200 kW.

Investor: SVJ Choceň
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem dodávky je zhotovení samostatného zdroje vytápění bytového domu č.p.1549-1550 Podhomolí Choceň. Jako zdroj slouží dvojice stacionárních kondenzačních kotlů BUDERUS LOGANO PLUS GB 212 50/10 včetně kompletního zařízení strojovny a venkovního komínového tělesa.

Investor: SVJ Choceň
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem dodávky je zhotovení samostatného zdroje vytápění bytového domu č.p.1547-1548 Podhomolí Choceň. Jako zdroj slouží dvojice kondenzačních kotlů BAXI Luna Duo-tec MP 1.50 včetně kompletního zařízení strojovny a venkovního komínového tělesa.

Investor: Billa spol.s r.o.
Dokončení: 2016
Popis: Předmětem dodávky je kompletní rekonstrukce zdroje vytápění a ohřevu TUV prodejny BILLA. Jako nový zdroj vytápění jsou použity dva stacionární kotle BUDERUS Logano plus SB 325 každý o výkonu 90 kW. Dále bylo provedeno zhotovení předehřevu TUV z kompresorovny chlazení.

Investor: CZSH stavební s.r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Kompletní dodávka a montáž rozvodů plynu v BD pro plynovou kotelnu včetně kompletních zkoušek a revizí.

Investor: PROKAT invest s.r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem zakázky je změna dokončené stavby, respektive výměna technologie stávající strojovny. Jako zdroj tepla byly osazeny dva plynové kondenzační kotle Baxi, každý o výkonu 102 kW. Celkový výkon tedy činí 204 kW.

Investor: Jež spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: V novostavbě administrativní budovy v Loděnici byl jako zdroje tepla a teplé užitkové vody namontován plynový kondenzační kotel Viessmann Vidodens 200 - 35 kW, vytápění objedktu je řešeno kombinací podlahového topení a deskových otopných těles ,regulace vytápění je provedeno systémem řízení dle venkovní i vnitřní teploty systémem Viessmann