Neobnovitelné tepelné zdroje

Neobnovitelný zdroj energie je zdroj, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let a jehož obnovení by trvalo mnohonásobně déle.

 

ZEMNÍ PLYN je v současnosti velmi oblíbený zdroj energie pro vytápění a díky rozsáhlé plynofikaci v nedávné minulosti je dostupný prakticky ve všech větších městech a v mnoha vesnicích. Výhodou zemního plynu je dobrá účinnost spalování, snadná regulace výkonu a minimální produkce škodlivých emisí. Zemní plyn je také poměrně perspektivní fosilní palivo, protože má nejmenší emise CO2 na kWh tepla. Zároveň se předpokládá, že ložiska zemního plynu budou pravděpodobně vyčerpána déle, než ložiska ropy. Teplo ze zemního plynu je o stále ještě cenově výhodnější než teplo z nejlevnější sazby pro elektřinu. Prakticky všechny spotřebiče na zemní plyn se dají používat i na zkapalněný propan nebo směs propan-butanu, pokud se vymění příslušné trysky (respektive hořák). Základní nevýhodou propanu a butanu je podstatně vyšší cena a nutnost používat tlakovou zásobní nádrž.

 

OLEJ  - k vytápění se používají různé ropné frakce, které se souhrnně označují jako topné oleje. Zpravidla je dělíme podle viskozity a těkavosti (bodu varu) do několika kategorií:

těžký topný olej (směs převážně vyšších uhlovodíků, získávaná z ropy destilací; může obsahovat další přísady pro snížení bodu tuhnutí a je velmi viskózní (hustá). Zpravidla se používá spíše pro průmyslové vytápění, protože vyžaduje složitější a dražší konstrukci hořáků (olej se musí například předehřívat, aby se snížila jeho viskozita).

lehký topný olej (získává se rovněž destilací ropy, má nižší viskozitu a pro rozlišení od motorové nafty obsahuje lehký topný olej barvivo a značkovací látky)

extra lehký topný olej (směs kapalných uhlovodíků, získávaná rovněž destilací vroucí ropy převážně v rozmezí 150°C až 370°C. Jeho viskozita je ještě nižší než u lehkého topného oleje a obsahuje také barvivo a značkovací látky. Extra lehký topný olej je určen především pro použití ve zvláště ekologicky zatížených a chráněných krajinných oblastech s požadavky na nízkosirná paliva a pro vytápění domácností.

 

UHLÍ - hnědé uhlí je v současné době nejlevnější palivo (pouze v některých lokalitách je levnější dřevo). Z hlediska účinnosti, komfortu vytápění a znečištění vzduchu je to ale nejhorší možný zdroj tepla. Způsobuje velké lokální znečištění vzduchu karcinogenními látkami z nedokonalého spalování hnědého uhlí. Černé uhlí a koks jsou při spalování čistší a jsou pochopitelně také dražší. Výrazného zlepšení ekologických parametrů spalování a také komfortu obsluhy a regulace přináší v posledních letech automatické kotle na uhlí.

Ukázky referencí

Investor: Chládek a Tintěra a.s.
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem díla je vybudování nových zdrojů vytápění ubytovacího zařízení ve Svitavách. Jako zdroj vytápění pro ubytovací část objektu jsou osazeny dva kondenzační kotle BAXI LUNA Duo-Tec MP 1.50 o celkovém výkonu 90 kW. Ubytovací část objektu je vytápěna systémem otopných těles v kombinaci s podlahovým vytápěním s bytovými rozdělovači včetně měřičů tepla a regulaci vytápění. Provozní část objektu včetně restaurace je vybavena kondenzačním kotlem BAXI LUNA Duo-tec MP 1.50 o výkonu 45 kW. Tato část objektu je vytápěna otopnými tělesy. Součástí dodávky je i provedení kompletního rozvodu zdravotechnických zařízení včetně dodávky a montáže zařizovacích předmětů.

Investor: CEK stav s.r.o
Dokončení: 2014
Popis: Kompletní dodávka a montáž vytápění včetně ohřevu teplé vody osmi bytů v bytovém domě Na Dolinách, Praha 4. Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody byl v místnosti každého bytu instalován závěsný kondenzační kotel na zemní plyn Vaillant VU 146/5-5 ecoTEC plus o jmenovitém výkonu 3,3 - 14,9 kW.

Investor: Bytové družstvo Skuteč
Dokončení: 2014
Popis: Předmětem zakázky bylo vyhotovení rekonstrukce stávající plynové kotelny. Jednalo se o dodávku a montáž dvou plynových kondenzačních kotlů Baxi o celkovém výkonu 90kW včetně regulace, fasádního komínu a ohřevu TUV.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2012
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení, zdravotechniky a plynu pro výrobní haly společnosti - investor je stálým partnerem. Jednotlivé haly jsou vytápěny kaskádou dvou kondenzačních kotlů značky Thermona 50FT o jmenovitém výkonu 50kW, ohřev TUV je centrální z kotelny, rozvody topení teplovodním systémem sálavých zavěšených panelů společnosti Zehnder. Provedení a vybavení sociálních zařízení pro zaměstnance, rozvody ZTI k technologiím výroby. Provedené práce prováděny za provozu bez většího zásahu či omezení chodu výroby.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Dodávka plynovodní přípojky, vnitřních plynovodů a teplovodního vytápění obchodního centra. V každém obchodě jsou umístěny plynové kondenzační kotle Buderus GB162, rozvody vytápění systémem Viega Presstabo s otopnými tělesy v zázemí a VZT jednotkami na prodejní ploše.

Investor: TEPVOS, spol. s r.o.
Dokončení: 2013
Popis: Plynová kotelna bytového domu Na Pláni v Ústí nad Orlicí, vytápění domu zajišťuje kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal o výkonu 66 kW. Každý byt samostatně v rámci regulace vytápění umožňuje sepnutí zdroje tepla v každém ročním období což zajišťuje komfort vytápění.

Investor: PKS stavby a.s.
Dokončení: 2013
Popis: Revitalizace historické budovy regionálního muzea spočívala v kompletní dodávce a montáži topení a plynu a vypracování realizační PD. Plynová teplovodní kotelna byla tvořena třemi do kaskády zařazenými kondenzačními kotli Baxi o celkovém výkonu 135 kW. Kotelna byla zvolena v půdních prostorech. Pro svou náročnost a požadavky památkářů bylo topení provedeno z uceleného systému MAINCOR s dlouho životností. Páteřní rozvody a rozvody k tělesům byly provedeny z vícevrstvého pastového potrubí spojovaného lisováním, pro podlahové topení bylo použito plastového potrubí s kyslíkovou bariérou. Náročné bylo též provedení plynovodu od přípojky ke spotřebičům, kde muselo dojít ke skloubení nových pravidel TPG a požadavkům památkářů.

Investor: První litomyšlská stavební a.s.
Dokončení: 2012
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a plynu pro bytový dům. Plynová teplovodní kotelna se dvěmi kondenzačními kotli Baxi o výkonu 2x 45kW s děleným odkouřením, vytápěla jednotlivé byty. Pro ležaté rozvody bylo použito ocelového potrubí, rozvody v podlahách k tělesům byly zhotoveny z vícevrstvého platového potrubí systému Maincor. Ohřev TUV centrální ze zásobníku Dražice o objemu 500l v kotelny, na vstupech před byty osazeny měřiče tepla.Provedena plynová přípojka, včetně vystrojení HUP a rozvodu až ke spotřebičům.

Investor: První litomyšlská stavební a.s.
Dokončení: 2012
Popis: Kompletní dodávka a montáž plynového kondenzačního kotle Baxi o výkonu 90 kW, včetně vyhotovení veškerých rozvodů vytápění objektu a plynu.

Investor: Alfa, spol. s r.o.
Dokončení: 2012
Popis: Zdrojem vytápění a ohřevu teplé užitkové vody v bytovém domě 45 bytových jednotek je plynová kotelna a výkonu 140 kW , kolke Baxi luna jsou řízeny regulací Siemens. Dodávka byla kompletní včetně projektové dokumentace , elektroinstalace a havarijních stavů kotelny.