Neobnovitelné tepelné zdroje

Neobnovitelný zdroj energie je zdroj, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let a jehož obnovení by trvalo mnohonásobně déle.

 

ZEMNÍ PLYN je v současnosti velmi oblíbený zdroj energie pro vytápění a díky rozsáhlé plynofikaci v nedávné minulosti je dostupný prakticky ve všech větších městech a v mnoha vesnicích. Výhodou zemního plynu je dobrá účinnost spalování, snadná regulace výkonu a minimální produkce škodlivých emisí. Zemní plyn je také poměrně perspektivní fosilní palivo, protože má nejmenší emise CO2 na kWh tepla. Zároveň se předpokládá, že ložiska zemního plynu budou pravděpodobně vyčerpána déle, než ložiska ropy. Teplo ze zemního plynu je o stále ještě cenově výhodnější než teplo z nejlevnější sazby pro elektřinu. Prakticky všechny spotřebiče na zemní plyn se dají používat i na zkapalněný propan nebo směs propan-butanu, pokud se vymění příslušné trysky (respektive hořák). Základní nevýhodou propanu a butanu je podstatně vyšší cena a nutnost používat tlakovou zásobní nádrž.

 

OLEJ  - k vytápění se používají různé ropné frakce, které se souhrnně označují jako topné oleje. Zpravidla je dělíme podle viskozity a těkavosti (bodu varu) do několika kategorií:

těžký topný olej (směs převážně vyšších uhlovodíků, získávaná z ropy destilací; může obsahovat další přísady pro snížení bodu tuhnutí a je velmi viskózní (hustá). Zpravidla se používá spíše pro průmyslové vytápění, protože vyžaduje složitější a dražší konstrukci hořáků (olej se musí například předehřívat, aby se snížila jeho viskozita).

lehký topný olej (získává se rovněž destilací ropy, má nižší viskozitu a pro rozlišení od motorové nafty obsahuje lehký topný olej barvivo a značkovací látky)

extra lehký topný olej (směs kapalných uhlovodíků, získávaná rovněž destilací vroucí ropy převážně v rozmezí 150°C až 370°C. Jeho viskozita je ještě nižší než u lehkého topného oleje a obsahuje také barvivo a značkovací látky. Extra lehký topný olej je určen především pro použití ve zvláště ekologicky zatížených a chráněných krajinných oblastech s požadavky na nízkosirná paliva a pro vytápění domácností.

 

UHLÍ - hnědé uhlí je v současné době nejlevnější palivo (pouze v některých lokalitách je levnější dřevo). Z hlediska účinnosti, komfortu vytápění a znečištění vzduchu je to ale nejhorší možný zdroj tepla. Způsobuje velké lokální znečištění vzduchu karcinogenními látkami z nedokonalého spalování hnědého uhlí. Černé uhlí a koks jsou při spalování čistší a jsou pochopitelně také dražší. Výrazného zlepšení ekologických parametrů spalování a také komfortu obsluhy a regulace přináší v posledních letech automatické kotle na uhlí.

Ukázky referencí

Investor: KOBLA, spol s r.o.
Dokončení: 2011
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení, zdravotechniky a plynu pro bytový dům. Objekt rozdělen po vchodech s vlastním zdrojem tepla, plynový kondenzační kotel o výkonu 45 kW, ohřev TUV centrální z kotelny, na vstupech před byty osazeny měřiče tepla.Řešeny KZ koupelen dle požadavků koncových zákazníků.

Investor: První Vysokomýtská stavební společnost s r.o.
Dokončení: 2011
Popis: Revitalizace bytového domu s nájemními byty. Kompletní dodávka a montáž plynového kotelny s kondenzačními kotli Baxi, 90 kW, vč. dodávky TUV z centrálního zásobníku o objemu 400l. Vytápění deskovými tělesy Korádo, rozvody z lisované mědi. Zhotovení nových rozvodů vody a odpadů, kompletace koupelen a kuchyní.

Investor: REKON, spol. s r.o., STROJTEX
Dokončení: 2011
Popis: Provedeno snižování energetické náročnosti infrastruktury společnosti. Spočívalo ve výměně či novém vybudování systému vytápění jednotlivých výrobní hal, kanceláří a skladů. Použity kaskády plynových kotlů, teplovzdušné jednotky, otopná tělesa, registry. Nová VZT jednotka včetně vzduchovodů, výměna oken a světlíků. Pro celý podnik zhotovena nové MaR, provedena vizualizace do řídícího PC. Na zakázku byl použit operační program podnikání a inovace z evropského fondu pro regionální rozvoj.

Investor: Ječmínek, spol. s r.o.
Dokončení: 2011
Popis: Novostavba apartmánového domu Chata Sněžka v Peci pod Sněžkou je celoplošně vytápěna podlahovým vytápěním firmy Maincor, včetně bytových rozvaděčů a měřičů tepla. V rámci komforu vytápění je možné jendnotlivé místnosti v každém apartmánu samostatně regulovat na požadovanou teplotu prostorovými termostaty. Zdrojem vytápění je dvojice kondenzačních kotlů Buderus GB 112 každý o výkonu 49 kW.

Investor: RGS-Stavební společnost, s.r.o.
Dokončení: 2010
Popis: Jako zdroj vytápění byl instalována kaskáda plynových kotlů společnosti Baxi, typ Luna o celkovém výkonu 190kW. Společně byla provedena nová elektroinstalace ,regulace vytápění a stavební úpravy prostoru kotelny.

Investor: MTS Group s.r.o.
Dokončení: 2009
Popis: Jako zdroj vytápění bylz instalovány plynové kotel společnosti Baxi, typ Luna o celkovém výknu 90W , s kaskádovou ekvietrmní regulací Siemens.

Investor: MTS Group s.r.o.
Dokončení: 2008
Popis: dodávka a montáž ústředního vytápění, plynoinstalací, měření a regulace a ohřevu TUV. Zdrojem vytápění jsou dva plynové kotle Viessmann každý o výkonu 200kW.

Investor: PLASTER spol. s r.o.
Dokončení: 2008
Popis: Dodávka a montáž rozvodů plynu a ÚT v administrativní budově NIKA Hrochův Týnec.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2008
Popis: Novostavba prodejny Penny market v Králíkách. Byla realizována kompletní dodávka vytápění a zdravotechniky.Zdrjem vytápění byli dva konzeční kotle Buderus GB162 každý o výkonu 45 kW.

Investor: KLIMATHERM s.r.o.
Dokončení: 2008
Popis: Dod.a montáž rozvodů plynu a plynového vytápění v areálu společnosti UNIPAP a.s. - Býšť