Neobnovitelné tepelné zdroje

Neobnovitelný zdroj energie je zdroj, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let a jehož obnovení by trvalo mnohonásobně déle.

 

ZEMNÍ PLYN je v současnosti velmi oblíbený zdroj energie pro vytápění a díky rozsáhlé plynofikaci v nedávné minulosti je dostupný prakticky ve všech větších městech a v mnoha vesnicích. Výhodou zemního plynu je dobrá účinnost spalování, snadná regulace výkonu a minimální produkce škodlivých emisí. Zemní plyn je také poměrně perspektivní fosilní palivo, protože má nejmenší emise CO2 na kWh tepla. Zároveň se předpokládá, že ložiska zemního plynu budou pravděpodobně vyčerpána déle, než ložiska ropy. Teplo ze zemního plynu je o stále ještě cenově výhodnější než teplo z nejlevnější sazby pro elektřinu. Prakticky všechny spotřebiče na zemní plyn se dají používat i na zkapalněný propan nebo směs propan-butanu, pokud se vymění příslušné trysky (respektive hořák). Základní nevýhodou propanu a butanu je podstatně vyšší cena a nutnost používat tlakovou zásobní nádrž.

 

OLEJ  - k vytápění se používají různé ropné frakce, které se souhrnně označují jako topné oleje. Zpravidla je dělíme podle viskozity a těkavosti (bodu varu) do několika kategorií:

těžký topný olej (směs převážně vyšších uhlovodíků, získávaná z ropy destilací; může obsahovat další přísady pro snížení bodu tuhnutí a je velmi viskózní (hustá). Zpravidla se používá spíše pro průmyslové vytápění, protože vyžaduje složitější a dražší konstrukci hořáků (olej se musí například předehřívat, aby se snížila jeho viskozita).

lehký topný olej (získává se rovněž destilací ropy, má nižší viskozitu a pro rozlišení od motorové nafty obsahuje lehký topný olej barvivo a značkovací látky)

extra lehký topný olej (směs kapalných uhlovodíků, získávaná rovněž destilací vroucí ropy převážně v rozmezí 150°C až 370°C. Jeho viskozita je ještě nižší než u lehkého topného oleje a obsahuje také barvivo a značkovací látky. Extra lehký topný olej je určen především pro použití ve zvláště ekologicky zatížených a chráněných krajinných oblastech s požadavky na nízkosirná paliva a pro vytápění domácností.

 

UHLÍ - hnědé uhlí je v současné době nejlevnější palivo (pouze v některých lokalitách je levnější dřevo). Z hlediska účinnosti, komfortu vytápění a znečištění vzduchu je to ale nejhorší možný zdroj tepla. Způsobuje velké lokální znečištění vzduchu karcinogenními látkami z nedokonalého spalování hnědého uhlí. Černé uhlí a koks jsou při spalování čistší a jsou pochopitelně také dražší. Výrazného zlepšení ekologických parametrů spalování a také komfortu obsluhy a regulace přináší v posledních letech automatické kotle na uhlí.

Ukázky referencí

Investor: MTS Group s.r.o.
Dokončení: 2007
Popis: Ústřední vytápění, měření a regulace a ohřev TUV

Investor: PLASTER spol. s r.o.
Dokončení: 2007
Popis: Plynofikace a vytápění areálu bývalých vojenských opraven. V každé hale byla istalována plynová kotelna s plynovými kotli Thermona, vlastní prostor hal je vtápěn teplovzdušnými plymovými agregáty.

Investor: První litomyšlská stavební a.s.
Dokončení: 2007
Popis: V rámci rekonstrukce školní jídelny v Chocni byla provedena výměna veškerých rozvodů vytápění včetně otopných těles, nové kotelny a plynovodů včetně zařízení kuchyně

Investor: P - SYSTEMS s.r.o.
Dokončení: 2006
Popis: Novostavba výrobní haly společnosti P - SYSTEMS s.r.o. ve Vysokém Mýtě je vytápěna plynovými sálavými panely značky Lersen o celkovém výkonu 400 kW. Administrativní část haly je vytápěna plynovým kotlem a otopnými tělesy Korado. Dodávka našich prací byla vč. ZTI.

Investor: EC EVANS s.r.o.
Dokončení: 2006
Popis: Ralizace zdravotně technických instalací a vytápění ve třech novostavbách bytových domů každý o 20 b.j. V každém z nich samostatná plynová kotelna o výkonu 130 kW. V objektu byly dále provedeny rozvody vytápění včetně otopných těles Korado.

Investor: Obec Černíkovice
Dokončení: 2005
Popis: Plynofikace objektu Základní školy a mateřské školy byla řešena zrušením stávajících zdrojů tepla. V objektech byly provedeny samostatné kotelny s kotly Junkers. Naše dodávka byla vč. Stavebních prací a elektroinstalací.

Investor: Obec Dolní Čermná
Dokončení: 2005
Popis: Plynofikace objektu Základní školy a mateřské školy byla řešena zrušením stávajících zdrojů tepla. V objektech byly provedeny samostatné kotelny s plynovými kondenzačními kotly. Naše dodávka byla vč. Stavebních prací a elektroinstalací.

Investor: Obec Vendolí
Dokončení: 2005
Popis: Plynofikace objektu Základní školy a mateřské školy byla řešena zrušením stávajících zdrojů tepla. V objektech byly provedeny samostatné kotelny s kotly Junkers. Naše dodávka byla vč. Stavebních prací a elektroinstalací.

Investor: Obec Bystřec
Dokončení: 2005
Popis: Plynofikace objektu Základní školy a mateřské školy byla řešena zrušením stávajících zdrojů tepla. V objektech byly provedeny samostatné kotelny s kotly Junkers. Naše dodávka byla vč. Stavebních prací a elektroinstalací.

Investor: Obec Horní Čermná
Dokončení: 2005
Popis: Plynofikace objektu Základní školy a mateřské školy byla řešena zrušením stávajících zdrojů tepla. V objektech byly provedeny samostatné kotelny s kotly Junkers. Naše dodávka byla vč. Stavebních prací a elektroinstalací.