Neobnovitelné tepelné zdroje

Neobnovitelný zdroj energie je zdroj, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let a jehož obnovení by trvalo mnohonásobně déle.

 

ZEMNÍ PLYN je v současnosti velmi oblíbený zdroj energie pro vytápění a díky rozsáhlé plynofikaci v nedávné minulosti je dostupný prakticky ve všech větších městech a v mnoha vesnicích. Výhodou zemního plynu je dobrá účinnost spalování, snadná regulace výkonu a minimální produkce škodlivých emisí. Zemní plyn je také poměrně perspektivní fosilní palivo, protože má nejmenší emise CO2 na kWh tepla. Zároveň se předpokládá, že ložiska zemního plynu budou pravděpodobně vyčerpána déle, než ložiska ropy. Teplo ze zemního plynu je o stále ještě cenově výhodnější než teplo z nejlevnější sazby pro elektřinu. Prakticky všechny spotřebiče na zemní plyn se dají používat i na zkapalněný propan nebo směs propan-butanu, pokud se vymění příslušné trysky (respektive hořák). Základní nevýhodou propanu a butanu je podstatně vyšší cena a nutnost používat tlakovou zásobní nádrž.

 

OLEJ  - k vytápění se používají různé ropné frakce, které se souhrnně označují jako topné oleje. Zpravidla je dělíme podle viskozity a těkavosti (bodu varu) do několika kategorií:

těžký topný olej (směs převážně vyšších uhlovodíků, získávaná z ropy destilací; může obsahovat další přísady pro snížení bodu tuhnutí a je velmi viskózní (hustá). Zpravidla se používá spíše pro průmyslové vytápění, protože vyžaduje složitější a dražší konstrukci hořáků (olej se musí například předehřívat, aby se snížila jeho viskozita).

lehký topný olej (získává se rovněž destilací ropy, má nižší viskozitu a pro rozlišení od motorové nafty obsahuje lehký topný olej barvivo a značkovací látky)

extra lehký topný olej (směs kapalných uhlovodíků, získávaná rovněž destilací vroucí ropy převážně v rozmezí 150°C až 370°C. Jeho viskozita je ještě nižší než u lehkého topného oleje a obsahuje také barvivo a značkovací látky. Extra lehký topný olej je určen především pro použití ve zvláště ekologicky zatížených a chráněných krajinných oblastech s požadavky na nízkosirná paliva a pro vytápění domácností.

 

UHLÍ - hnědé uhlí je v současné době nejlevnější palivo (pouze v některých lokalitách je levnější dřevo). Z hlediska účinnosti, komfortu vytápění a znečištění vzduchu je to ale nejhorší možný zdroj tepla. Způsobuje velké lokální znečištění vzduchu karcinogenními látkami z nedokonalého spalování hnědého uhlí. Černé uhlí a koks jsou při spalování čistší a jsou pochopitelně také dražší. Výrazného zlepšení ekologických parametrů spalování a také komfortu obsluhy a regulace přináší v posledních letech automatické kotle na uhlí.

Ukázky referencí

Investor: Mach Drůbež, a.s.
Dokončení: 2003
Popis: Plynofikace farmy 1 a 2 Boršov - uložiště a rozvody propanu 2x17 m3.

Investor: Mach Drůbež, a.s.
Dokončení: 2002
Popis: STL, ÚT hala farmy Moravany u Brna, farmy Dětřichov - propan.

Investor: Farní sbor ČCE v Letohradě
Dokončení: 2001
Popis: Plynová kotelna 90,5 kW, plynovod, ústřední vytápění.

Investor: Obecní úřad Zálší
Dokončení: 1999
Popis: Plynofikace školní družiny, školky a kuchyně.

Investor: Vodňanská drůbež a.s.
Dokončení: 2017
Popis: V areálu firmy Vodňanská drůbež na Vrchovině došlo k plynofikaci a k výměně tepelných zdrojů. Byly namontovány 2x plynový kotel do 200kW, 2x plynový kotel od 200kW a plynové jednotky Lersen.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2017
Popis: Novostavba bytového domu, kde došlo ke kompletní dodávce a montáži rozvodů plynu, ústředního vytápění a osazení těles

Investor: Město Hronov
Dokončení: 2017
Popis: Pro investora Město Hronov došlo k výměně zdrojů tepla na Mateřské školce, Základní škole, Základní umělecké škole a Divadle, který je jejich zřizovatelem.

Investor: STRABAG a.s.
Dokončení: 2017
Popis: Ve Vamberku ve firmě PEWAG došlo k plynofikaci a vytápění výrobní haly.

Investor: Městys Velké Poříčí
Dokončení: 2017
Popis: Kompletní dodávka a montáž při rekonstrukci plynové kotelny Základní školy. Úprava ÚT, plynu, ZTI a montáž otopných těles.

Investor: CZSH stavební s.r.o.
Dokončení: 2016
Popis: Kompletní dodávka rozvodů plynového vytápění, plynových kotlů a rozvody nízkotlakého plynovodu ke spotřebičům. Vytápění v bytovém domě otopnými tělesy.