Neobnovitelné tepelné zdroje

Neobnovitelný zdroj energie je zdroj, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let a jehož obnovení by trvalo mnohonásobně déle.

 

ZEMNÍ PLYN je v současnosti velmi oblíbený zdroj energie pro vytápění a díky rozsáhlé plynofikaci v nedávné minulosti je dostupný prakticky ve všech větších městech a v mnoha vesnicích. Výhodou zemního plynu je dobrá účinnost spalování, snadná regulace výkonu a minimální produkce škodlivých emisí. Zemní plyn je také poměrně perspektivní fosilní palivo, protože má nejmenší emise CO2 na kWh tepla. Zároveň se předpokládá, že ložiska zemního plynu budou pravděpodobně vyčerpána déle, než ložiska ropy. Teplo ze zemního plynu je o stále ještě cenově výhodnější než teplo z nejlevnější sazby pro elektřinu. Prakticky všechny spotřebiče na zemní plyn se dají používat i na zkapalněný propan nebo směs propan-butanu, pokud se vymění příslušné trysky (respektive hořák). Základní nevýhodou propanu a butanu je podstatně vyšší cena a nutnost používat tlakovou zásobní nádrž.

 

OLEJ  - k vytápění se používají různé ropné frakce, které se souhrnně označují jako topné oleje. Zpravidla je dělíme podle viskozity a těkavosti (bodu varu) do několika kategorií:

těžký topný olej (směs převážně vyšších uhlovodíků, získávaná z ropy destilací; může obsahovat další přísady pro snížení bodu tuhnutí a je velmi viskózní (hustá). Zpravidla se používá spíše pro průmyslové vytápění, protože vyžaduje složitější a dražší konstrukci hořáků (olej se musí například předehřívat, aby se snížila jeho viskozita).

lehký topný olej (získává se rovněž destilací ropy, má nižší viskozitu a pro rozlišení od motorové nafty obsahuje lehký topný olej barvivo a značkovací látky)

extra lehký topný olej (směs kapalných uhlovodíků, získávaná rovněž destilací vroucí ropy převážně v rozmezí 150°C až 370°C. Jeho viskozita je ještě nižší než u lehkého topného oleje a obsahuje také barvivo a značkovací látky. Extra lehký topný olej je určen především pro použití ve zvláště ekologicky zatížených a chráněných krajinných oblastech s požadavky na nízkosirná paliva a pro vytápění domácností.

 

UHLÍ - hnědé uhlí je v současné době nejlevnější palivo (pouze v některých lokalitách je levnější dřevo). Z hlediska účinnosti, komfortu vytápění a znečištění vzduchu je to ale nejhorší možný zdroj tepla. Způsobuje velké lokální znečištění vzduchu karcinogenními látkami z nedokonalého spalování hnědého uhlí. Černé uhlí a koks jsou při spalování čistší a jsou pochopitelně také dražší. Výrazného zlepšení ekologických parametrů spalování a také komfortu obsluhy a regulace přináší v posledních letech automatické kotle na uhlí.

Ukázky referencí

Investor: PROKAT invest s.r.o.
Dokončení: 2019
Popis: V rámci této zakázky bylo kompletní zhotovení systému vytápění a rozvodů zdravotně-technických instalací bytového domu. K vytápění jsou použity kondenzační kotle BAXI s výkonem 140 kW v kombinaci s otopnými tělesy.

Investor: AGILE spol. s r.o.
Dokončení: 2014
Popis: V rámci rekonstrukce a přístavby výrobního závodu společnosti Continental v Trutnově naše společnost prováděla kompletní dodávku rozvodů vytápění a chlazení. Rozvody byli ocelové svařované a desková otopná tělesa Korado.

Investor: Chládek a Tintěra a.s.
Dokončení: 2016
Popis: Provedení rekonstrukce stávající výměníkové předávací stanice, dodávka a montáž výměníkové stanice Systherm včetně související regulace MaR a připojení na dálkový systém ovládání a řízení. Realizace proběhla za provozu v minimální možné odstávce 2 dnů.

Investor: BILLA spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Pro společnost Billa jsme provedli rekonstrukci plynové kotelny v Kladně. Na místo stávajících stacinárních kotlů byla instalována kaskáda pěti kondezačních kotlů buderus GB 162 o výkonu 450 kW, včetně nového zdroje ohřevu TUV, měření a regulace. Rekunstrukce byla prováděna v zímním období za provozu prodejny .

Investor: BILLA spol. s r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Rekonstrukce pylnové kotelny v prodejně Billa v Příbrami. V rámci rekonstrukce byli instalovány závěsné plynové kotle Buderus GB 162 o výkonu 350 kW pro vytápění a ohřev TUV. Rekonstrukce byla provedena včetně stavebních oprav kotelny, elektroinstalace a nové ekvitermní regulace Buderus.

Investor: DOMEC s.r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Revitalizace 27 bytového domu v Praze Na Vinohradech se skládala z kompletní dodávky a montáž topení, zdravotechniky a plynovodu. Zdrojem tepla je nově vybudovaná plynová kotelna se třemi kondenzačními kotli Buderus GB162 o jmenovitém výkonu 100 kW. Ležaté rozvody vedeny pod stropem v suterénu, stoupačky v instalačních šachtách. Nad WC osazeny instalační dvířka a osazeny měřiče tepla a vodoměry. Náročnost projektu spočívala v dodřžení požadavku architektů na koncové designové prvky, jako např. litinové žebrové radiátory s povrchovou úpravou, atypické podlahové konvektory nebo nadstandardně řešené zařizovací předměty pro jednotlivé koupelny.

Investor: DABONA s.r.o.
Dokončení: 2011
Popis: Rekonstrukce kotelny na pevná paliva objektu Základní školy v Lichkově. Istalovány byli dva splyňovací kotle na pevná paliva Atmos každý o výkonu 30 kW s ukládaním přabytečného tepla do čtyřech akumulačních nádrží.Použita byla evitermní regulace Siemens .

Investor: DABONA s.r.o.
Dokončení: 2011
Popis: Rekonstrukce kotelny na pevná paliva objektu Mateřské školy v Liberku Instalován byl automatický kotel na pevná paliva Ekoekfekt o výkonu 25 kW.Řízení teploty bylo provedeno na základě regulace dle vnitřní prostorové teploty.

Investor: DOMEC s.r.o.
Dokončení: 2011
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a zdravotechniky rekreačního objektu ve SKI areálu Dolní Morava. Zdrojem tepla dva zplyňující kotle na dřevo Atmos o výkonu 150kW, akumulační nádrže o celkovém objemu 9000l. Plně automatizovaný systém vytápění s občasnou obsluhou přispůsoben požadavkům investora.

Investor: DABONA s.r.o.
Dokončení: 2009
Popis: Celková rekonstrukce vytápění objektu Obecního úřadu v Sedloňově. Nový zdroj vytápění byl istalován zplyňovací kotel na dřevo Atmos o výkonu 100 kW řízený regulací Siemens.