Neobnovitelné tepelné zdroje

Neobnovitelný zdroj energie je zdroj, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let a jehož obnovení by trvalo mnohonásobně déle.

 

ZEMNÍ PLYN je v současnosti velmi oblíbený zdroj energie pro vytápění a díky rozsáhlé plynofikaci v nedávné minulosti je dostupný prakticky ve všech větších městech a v mnoha vesnicích. Výhodou zemního plynu je dobrá účinnost spalování, snadná regulace výkonu a minimální produkce škodlivých emisí. Zemní plyn je také poměrně perspektivní fosilní palivo, protože má nejmenší emise CO2 na kWh tepla. Zároveň se předpokládá, že ložiska zemního plynu budou pravděpodobně vyčerpána déle, než ložiska ropy. Teplo ze zemního plynu je o stále ještě cenově výhodnější než teplo z nejlevnější sazby pro elektřinu. Prakticky všechny spotřebiče na zemní plyn se dají používat i na zkapalněný propan nebo směs propan-butanu, pokud se vymění příslušné trysky (respektive hořák). Základní nevýhodou propanu a butanu je podstatně vyšší cena a nutnost používat tlakovou zásobní nádrž.

 

OLEJ  - k vytápění se používají různé ropné frakce, které se souhrnně označují jako topné oleje. Zpravidla je dělíme podle viskozity a těkavosti (bodu varu) do několika kategorií:

těžký topný olej (směs převážně vyšších uhlovodíků, získávaná z ropy destilací; může obsahovat další přísady pro snížení bodu tuhnutí a je velmi viskózní (hustá). Zpravidla se používá spíše pro průmyslové vytápění, protože vyžaduje složitější a dražší konstrukci hořáků (olej se musí například předehřívat, aby se snížila jeho viskozita).

lehký topný olej (získává se rovněž destilací ropy, má nižší viskozitu a pro rozlišení od motorové nafty obsahuje lehký topný olej barvivo a značkovací látky)

extra lehký topný olej (směs kapalných uhlovodíků, získávaná rovněž destilací vroucí ropy převážně v rozmezí 150°C až 370°C. Jeho viskozita je ještě nižší než u lehkého topného oleje a obsahuje také barvivo a značkovací látky. Extra lehký topný olej je určen především pro použití ve zvláště ekologicky zatížených a chráněných krajinných oblastech s požadavky na nízkosirná paliva a pro vytápění domácností.

 

UHLÍ - hnědé uhlí je v současné době nejlevnější palivo (pouze v některých lokalitách je levnější dřevo). Z hlediska účinnosti, komfortu vytápění a znečištění vzduchu je to ale nejhorší možný zdroj tepla. Způsobuje velké lokální znečištění vzduchu karcinogenními látkami z nedokonalého spalování hnědého uhlí. Černé uhlí a koks jsou při spalování čistší a jsou pochopitelně také dražší. Výrazného zlepšení ekologických parametrů spalování a také komfortu obsluhy a regulace přináší v posledních letech automatické kotle na uhlí.

Ukázky referencí

Investor: VODA a SPORT s.r.o.
Dokončení: 2008
Popis: Výměna zdroje tepla v plaveckém bazénu Svitavy - plynový kondezační kotel Viessmann Vitocrossal o výkonu 450 kW včetně regulace vytápění.

Investor: PKS stavby a.s.
Dokončení: 2008
Popis: Celková rekonstrukce školní kuchyně Základní školy Pražačka v Praze.Dodávka zdravotechnických instalací včetně lapolu tuků , vnitřní plynovod a vytápění.

Investor: SAVOS I s.r.o.
Dokončení: 2007
Popis: Ústřední vytápění a rozvody plynu

Investor: EVČ s.r.o.
Dokončení: 2007
Popis: V rámci decentralizace vytápění areálu nemocnice v Litomyšli naše společnost prováděla areálové rozvody plynu a samostatné kotelny v jednotlivých pavilonech.

Investor: ISŠT Vysoké Mýto
Dokončení: 2006
Popis: V rámci rekonstrukce školní jídelny ve Vysokém Mýtě byla provedena výměna veškerých rozvodů vytápění včetně otopných těles, úpravy kotelny a zařízení kuchyně.

Investor: CZSH stavební s.r.o.
Dokončení: 2017
Popis: Kompletní dodávka rozvodů plynového vytápění, plynových kotlů a rozvody nízkotlakého plynovodu ke spotřebičům. Vytápění v bytovém domě otopnými tělesy.

Investor: Vodňanská drůbež a.s.
Dokončení: 2017
Popis: V areálu firmy Vodňanská drůbež na Vrchovině došlo k plynofikaci a k výměně tepelných zdrojů. Byly namontovány 2x plynový kotel do 200kW, 2x plynový kotel od 200kW a plynové jednotky Lersen.

Investor: KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.
Dokončení: 2007
Popis: Plynofikace kotelny a oprava ÚT firmy KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.

Investor: D-energy s.r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem díla je vybudování nových zdrojů vytápění na objektech města Litomyšl a to na ZŠ TGM, MŠ 17. listopadu a MÚ. Na Základní škole TGM je nově instalován kondenzační kotel Hoval UltraGas 500 D o výkonu 500 kW. Objekt MŠ 17. listopadu je osazen dvojicí kondenzačních kotlů De Dietrich MCA 45 o celkovém výkonu 90 kW. Na objektu MÚ je osazena dvojice kotlu De Dietrich MCA 45 o celkovém výkonu 90 kW včetně provedení kompletních rozvodů UT s deskovými otopnými tělesy.

Investor: D-energy s.r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Předmětem dodávky je vybudování nového zdroje vytápění školního objektu ZŠ U Školek v Litomyšli. Jako zdroj vytápění je osazen kondenzační kotel HOVAL UltraGas 400 D o celkovém výkonu 400 kW. Součástí dodávky je i kompletní stavební rekonstrukce kotelny včetně jejího strojního vystrojení.