Solární systémy

SOLÁRNÍ SYSTÉMY - základním prvkem solárního ohřevu vody jsou solární panely na ohřev vody nebo solární kolektory na ohřev vody. Jejich úkolem je absorbovat sluneční záření a přeměnit ho na tepelnou energii. Tato tepelná energie je pomocí teplonosné kapaliny přenášena k místu využití. Správný odvod tepelné energie teplonosnou kapalinou od solárních kolektorů zajišťuje čerpadlová skupina. Čerpadlová skupina obsahuje oběhové čerpadlo, regulaci s teplotními čidly pro správnou cirkulaci kapaliny a expanzní nádobu. Teplonosná kapalina  cirkuluje mezi solárními kolektory (nejčastěji umístěnými na střeše) a zpravidla mezi výměníkem (ten bývá umístěn uvnitř zásobníku vody), který předává teplo vodě uvnitř zásobníku. Příkladem využití solárního ohřevu vody v praxi jsou např. systémy využívané v běžné domácnosti.

  • Solární ohřev TUV
  • Solární ohřev vody TUV a přitápění
  • Solární ohřev vody v bazénu

Veškeré tyto zmíněné příklady je možné kombinovat a vytvářet sofistikované systémy, které jsou schopné ušetřit až 80% veškeré spotřebované energie. Solární systémy pracují na principu akumulace, kde je celkový objem vody ke spotřebě přes den nahříván na požadovanou teplotu nastavenou v elektronické řídící jednotce. Od jara do podzimu jsou v odpoledních hodinách běžně dosahované teploty až 70°C. V podzimním a zimním období pak solární systém funguje v režimu předehřevu. Přispívá k omezení nákladů na ohřev tím, že vodu dokáže předehřát na 30-40°C. Konvenčním způsobem (elektrickým topidlem, plynovým kotlem nebo kotlem na tuhá paliva) je pak voda dohřívána na požadovanou teplotu 55°C. Dohřev je realizován pouze v horní části solárního zásobníku, čímž je zajištěna energetická hospodárnost dohřevu.

Nejčastější využití solárních systémů je pro ohřev teplé užitkové vody. Spotřeba teplé vody je během celého roku téměř konstantní, proto je solární systém nejefektivněji využíván. Doplnění běžných zdrojů energie solární energií v závislosti na způsobu využití a klimatických podmínkách přinese ročně úsporu v průměru kolem 75–80% energie potřebné pro ohřev vody. Při návrhu solárního systému se vychází ze spotřeby vody, která je přímo úměrná počtu osob v domácnosti. Podle těchto údajů se stanoví objem solárního zásobníku. Nejčastějším návrhem pro čtyřčlennou rodinu bývá 300 litrový solární zásobník, jež nahrazuje 120 – 140 l elektrický zásobník. Větší objem zásobníku je z důvodu akumulace pro překlenutí případného nepříznivého počasí. Zásobníky jsou konstruovány tak, že doplňkový zdroj tepla (plynový kotel, elektropatrona) je umístěn v horní části zásobníku a dohřívá jen aktuálně potřebnou část objemu vody. Zásobníky jsou stacionární (neležaté), materiál nerez nebo smalt. Počet panelů na ohřev užitkové vody se dimenzuje na každých 100 l zhruba 2 m2 kolektorové plochy. Řízení celého systému je plně automatické. Solární regulace sama vyhodnocuje, kdy jsou příznivé klimatické podmínky pro ohřev vody – porovnává teplotu na kolektorech a v zásobníku, v případě splnění nastavené diference teplot, dává regulace pokyn oběhovému čerpadlu ke spuštění systému.

Ukázky referencí

Investor: Pardubický kraj
Dokončení: 2010
Popis: Kompletní dodávka a montáž deskového solárního systému Baxi o ploše 5 m2 a zásobníku o objemu 300 l.

Investor: Pardubický kraj
Dokončení: 2010
Popis: Kompletní dodávka a montáž deskového solárního systému Viessmann o ploše 5 m2 a zásobníku o obkemu 300 l.

Investor: Královéhradecký kraj
Dokončení: 2010
Popis: Kompletní dodávka a montáž deskového solárního systému Viessmann o ploše 5 m2 a zásobníku o obkemu 300 l.

Investor: Pardubický kraj
Dokončení: 2010
Popis: Kompletní dodávka a montáž vytápění, zdravotechniky a plynofikace rodinného domu.Součástí zakázky byl i ohřev TUV deskovými solárními panely značky Viessmann plochy 5 m2 dodané společně se zásobníkem o objemu 300 l. Ohřev TUV byl řešen z dotačního programu "" Zelená úsporám"" a zpracována byla i PD a vyřízení žádosti konečnému zákazníkovi.

Investor: Pardubický kraj
Dokončení: 2010
Popis: Kompletní dodávka a montáž deskového solárního systému Viessmann o ploše 5 m2 a zásobníku o objemu 300 l.

Investor: Pardubický kraj
Dokončení: 2010
Popis: Kompletní dodávka a montáž deskového solárního systému Viessmanno celkové ploše 10 m2 a objemem zásobníku 300 l.

Investor: Hlavní město Praha
Dokončení: 2010
Popis: Kompletní dodávka a montáž deskového solárního systému Viessmann o ploše 5 m2 a zásobníku o objemu 300 l.

Investor: Pardubický kraj
Dokončení: 2010
Popis: Kompletní dodávka a montáž deskového solárního systému Viessmann o ploše 5 m2 a zásobníku o objemu 300 l.

Dokončení: 2016
Popis: Novostavba rodinného domu, kde byla dodána kompletní dodávka plynového vytápění s kombinací tepelného čerpadla a solárního systému, klimatizace a zdravotechniky.