Investor: RD Janovice u Adršpachu
Dokončení: 2013
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení pro rekreační objekt soukromého investora. Zdrojem tela bylo TČ Viessmann vzduch/voda 18,5 kW napojený na stávající topný systém. Vybudování nové strojovny s akumulační nádobou 400 l a zásobníkem pro ohřev TUV 390 l. Objekt je umístěn v CHKO Adršpach proto byl volen zdroj pro získávání tepla z obnovitelných zdrojů.