Investor: PP 53, a.s.
Dokončení: 2013
Popis: Zdrojem tepla pro vytápění, ohřev TV a technologii bazénu je tepelné čerpadlo (TČ) vzduch-voda rilon Alfea Excellia o výkonu 16kW, které je instalováno v 1 PP. Bivalentním zdrojem tepla je vestavěný elektrokotel s výkonem 9 kW. Pro rozvod topné vody jsou ve strojovnách osazeny rozdělovače, ze kterých jsou vyvedeny jednotlivé okruhy pro podlahové a stěnové vytápění systému Mincore, otopná tělesa a dohřev bazénové vody.