Investor: RD Adršpach
Dokončení: 2012
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a zdravotechniky pro rekreační objekt soukromého investora. Zdrojem tela bylo TČ Viessmann 14 kW země/voda a 3 ks geotermálních vrtů o hloubce 60m. Objekt je umístěn v CHKO Adršpach v blízkosti zdroje pitné vody. Proto bylo nutné splnit požadavky VaK Náchod o použití nemrznoucí směsi takového chemického složení, které minimalizuje riziko ohrožení spodních vod na minimum.