Všechny stupně projektové dokumentace, studie, dokumentaci pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a realizační dokumentaci, včetně kompletní inženýrské činnosti zajiěťuje naše partnerská společnost VKCAD s.r.o. Specializuje se na vodohospodářské stavby, stavby v plynárenství, technická zařízení budov (zdravotně technické instalace, vytápění a klimatizace) a energetiku staveb. Zpracovává též průkazy energetické náročnosti budovy a vyhodnocuje stavebně energetické vlastnosti obálek budov. 

 

VKCAD logo