Systémy vytápění

Teplo je možné přenášet celkem třemi způsoby:

SÁLÁNÍ (radiace) - sálavý systém vytápění je systém vytápění nejpřirozenější našemu organismu. Jsme pro něj přírodou přizpůsobeni už proto, že ke stejnému přenosu tepla dochází při působení slunečního záření. Sálání je elektromagnetické vlnění, které předává svou energii hmotným tělesům, na která „narazí“ (ohřívá je). Primárně tedy není ohříván vzduch, ale teplo je mu předáváno až zpětně od ohřátých objektů. V místnosti tak vzniká příjemné přirozené klima s teplotou vzduchu cca 19°C, ale příjemným subjektivním pocitem tepla. Typickým topidlem, které vytápí sálavým způsobem, jsou sálavá kachlová kamna. Jejich těleso předává energii vytvořenou spálením dřeva v keramickém topeništi pomocí tzv. teplosměnných ploch (kachlový nebo omítaný keramický plášť). Další možností jak získat zdravý zdroj tepla pro svůj domov je sálavý krb – topidlo, které díky použití speciálních krbových vložek a materiálů obestavby dokáže nabídnout rozumný kompromis v efektu otevřeného ohně a stále příjemném přenosu tepla sáláním. Díky nízkým povrchovým teplotám sálavých topidel je možné vytvořit ve vytápěných prostorách příznivé bezprašné klima s rovnoměrným rozložením teplot. Sálavá topidla jsou tak velmi vhodným systémem pro všechny, včetně alergiků, astmatiků a osob s náchylností k respiračním chorobám.

PROUDĚNÍ (konvekce) - tento typ je nejznámějším zástupcem předávání tepla. Jde o typický produkt dnešní zrychlené doby, kdy vítězí jednoduchá, levná, ovšem kvalitativně často kompromisní řešení na úkor těch nekompromisních a zdravých. Teplovzdušné topidlo (stále ještě většina dnes stavěných krbů) je schopno předat dostatek výkonu velmi rychle (ihned po roztopení) a díky tomu, že je značná část výkonu (50-80%) předána cirkulujícímu vzduchu, je možné vytápět i vzdálenější místa domu pomocí rozvodů ve zvukově a tepelně izolovaných kanálech. Tím ale výčet kladů končí. Veškeré toto vedení je díky otevřeným ventilačním mřížkám trvale přístupno prachu, tedy drobným nečistotám organického (např. pyly, chlupy, částečky odumřelé kůže...) i neorganického původu (např. plastová vlákna z koberců, záclon, oblečení...). Prach se v útrobách topidla i horkovzdušného vedení v době odstávky (dny, kdy se netopí celé léto) usazuje, k němu se přidává zkondenzovaná vzdušná vlhkost (voda), drobný hmyz, pavouci, ad. Po zatopení se tedy v takovém systému dějí zajímavé věci. Nepříjemný vzduch vycházející z výdechových mřížek a ventilů je důsledkem právě toho, že tato vedení není možné nijak čistit ani kontrolovat. Velmi obvyklá myšlenka vytápění dětských pokojů v patře právě teplovzdušným krbem je tedy zcela špatná. Otevřené teplovzdušné systémy jsou z těchto důvodů nevhodné zvláště pro alergiky, astmatiky, obyvatele domu s náchylností k respiračním chorobám.

VEDENÍ (kondukce) - teplovodní systém je stále aktuálnějším v době, kdy vznikají domy s podstatně nižšími tepelnými ztrátami, než bylo obvyklé dříve a zároveň také jednopodlažní objekty, kde je šíření tepla nutné na delší vodorovné vzdálenosti. Moderní akumulační teplovodní systémy pracují podobně jako akumulační kamna, tedy vytvářejí vysoký výkon na jedno přiložení a následně jej pomocí akumulace do nádrží předávají po několik dalších hodin do celého domu. Výhody kamen, sporáků a krbů s teplovodními výměníky jsou jasné – vyšší stupeň využití paliva, snadné rozvody do celého domu, možnosti kombinace s ostatními zdroji jako jsou elektrické kotle, kotle na plyn nebo solární panely se zachováním jejich automatického provozu (když netopíme dřevem, automaticky sepne kotel). Nevýhoda tohoto systému vytápění je především v nutnosti pořízení dalších prvků systému, které jistí bezpečný provoz topidla. Na trhu existuje mnoho výrobců teplovodních topenišť a dodatečných výměníků, jen málo z nich ale poskytuje skutečný komfort a kvalitu provozu a hlavně očekávanou životnost.

Ukázky referencí

Investor: RD Litomyšl
Dokončení: 2013
Popis: Předmětem zakázky byly konvektorová a stěnová tělesa Jaga dle návrhu architekta Ing.arch. Josefa Pleskota.

Investor: DOMEC s.r.o.
Dokončení: 2008
Popis: Předmětem zakázky byly konvektorová a stěnová tělesa Jaga.

Investor: RD Litomyšl
Dokončení: 2013
Popis: Předmětem zakázky byly konvektorová a stěnová tělesa Jaga dle návrhu architekta Ing.arch. Josefa Pleskota.

Investor: DOMEC s.r.o.
Dokončení: 2008
Popis: Předmětem zakázky byly konvektorová a stěnová tělesa Jaga.

Investor: Vorago s.r.o.
Dokončení: 2015
Popis: Kompletní dodávka a montáž podlahového vytápění pro řadové domky o celkové ploše 600 m2.

Investor: RD Žamberk
Dokončení: 2015
Popis: V rámci této zakázky naše společnost realizovala kompletní vytápění nízkoenergetického rodinného domu v kombinaci s teplovodní krbovou vložkou a solárním systémem Buderus.

Investor: RD Dobříkov
Dokončení: 2015
Popis: Komplení dodávka a montáž plynového kondenzačního kotle a podlahového vytápění o celkové ploše 200 m2 pro vytápění RD.

Investor: RD Ostřešany
Dokončení: 2014
Popis: Kompletní dodávka a montáž podlahového vytápění o celkové ploše 130 m2.

Investor: RD Čistá u Litomyšle
Dokončení: 2014
Popis: Kompletní dodávka a montáž topení a zdravotechniky pro RD. Zdrojem tepla je sestava tepelného čerpadla Vitocal 350A s výkonem 14,5 kW vzduch/voda, zásobníku TUVo objemu 390l a akumulační nádrž objemu 400l vše značky VIESSMANN. Vytápění objektu je podlahovým topením systému MAINCOR regulovaných elektropohony po jednotlivých smyčkách a ovládán pokojovými termostaty. Objekt je zásoben vodou z vlastní studny, rozvody ZTI vedeny v plastu, zařizovací předměty dodány podle výběru investora dle předem zpracovaného 3D návrhu z koupelnového studia.

Investor: DOMEC s.r.o.
Dokončení: 2014
Popis: Do novostavby rodinného domu byla provedena montáž plynového kondenzačního kotle s označením Vitodens 200-W 2,9-17,2kW značky VIESSMANN. Dům je vytápěn podlahovým topením firmy Maincor.