Investor: Kubík, a.s.
Dokončení: 2013
Popis: Vytápění dílen firmy Kubík a.s. bylo realizováno na základě požadavku investora plynovými sálavými tmavými zářiči firmy Lersen o výkonu 40 kW z důvodu rychlého nástupu tepla a udržování bezprašného prostředí.Součástí návrhu byla provaděcí projektová dokumentace a výpočet tepelných ztrát objektu.