logo overslider

Společnost KMONT Choceň s.r.o.

Vám na základě mnohaletých zkušeností v oblasti realizace technických zařízení budov nabízí své profesionální služby pro Vaše efektivní investice do
energetického hospodářství a opatření na úspory energií.

Rodinné domy

V problematice bytové výstavby nabízíme zejména individuální přístup pro řešení Vašich konkrétních požadavků. Vypracujeme pro Vás energeticky i ekonomicky nejvýhodnější variantu technického řešení včetně následné instalace kvalitních, ověřených značkových materiálů a zařízení.

Neobnovitelné zdroje energie


Obnovitelné zdroje energie


Rekuperace a klimatizace


Systémy vytápění


Zdravotechnické instalace


Průmysl a občanská vybavenost

Pro existující či nově budované provozovny, výrobní haly, administrativní budovy i jiná společenská a obchodní zařízení nabízíme návrh komplexního řešení vytápění se zajištěním optimální energetické náročnosti, ekonomické efektivnosti a zároveň zlepšení vlivu na životní prostředí včetně následné instalace dlouhodobě ověřených, kvalitních značkových zařízení a matriálů.

Neobnovitelné zdroje energie


Obnovitelné zdroje energie


Zdravotechnické instalace


Vytápění průmyslových objektů


Chlazení


Aktuálně

Nový automobil

02. 11. 2017
Naše společnost zakoupila nové montážní vozidlo, které bude používat náš servisní technik.


Ukončili jsme stavbu ve Špindlerově Mlýně „Hotel Grand“, kde jsme prováděli instalaci nového plynovodu, realizaci vytápění a instalaci zdravotechniky.


V současnosti dokončujeme akci „Magistrát hlavního města Prahy – Nová Radnice“, kde jsme prováděli modernizaci systému vytápění a výměnu topného zařízení.


Podporujeme

Naše společnost již několik let podporuje kulturní a sportovní aktivity ve svém regionu. Vybíráme některé následující: