Služby

Hlavní činností naší společnosti je dodávka a montáž technických zařízení budov včetně výstavby centrálních i lokálních zdrojů vytápění. V současné době směřujeme náš zájem zejména do oblasti návrhů a realizace obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární systémy, tepelná čerpadla a topné systémy využívající biomasu. Máme rozsáhlé zkušenosti s výstavbou průmyslových i domovních plynovodů včetně rozvodů a zásobníků LPG. Zabýváme se energetickým poradenstvím a zajišťujeme komplexní nabídku v oblasti projekčních služeb a administrace dostupného financování všech nabízených veřejných i privátních staveb.

Základem dalšího rozvoje je pro nás zvyšování kvality a stability našich zkušených zaměstnanců pravidelným proškolováním a uplatňování nových přístupů a technologií v odborné praxi. Důležitá je v našem přístupu zejména dlouhodobá péče o zákazníky, poskytování profesionálního servisu dodávaných zařízení a další vedení našich klientů k efektivnímu hospodaření s energiemi. Díky propojení realizace staveb se službami v oblasti projektování a dotačního poradenství jsme nadále připraveni využívat pro Vás i v budoucnu veškeré příležitosti v oblasti spolufinancování staveb z veřejných i soukromých zdrojů. Naše mnohaleté profesní zkušenosti jsou předpokladem pro zpracování zodpovědných analýz a energetických rozvah, které povedou ke skutečným úsporám a tím i k Vaší lepší budoucnosti.

Všechny stupně projektové dokumentace, studie proveditelnosti, dokumentaci pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a realizační dokumentaci zajišťují předně projektanti naší společnosti, popř. ve spolupráci s našimi partnery. Naši projektanti jsou činnými v plynárenství, navrhují technická zařízení budov (zdravotně technické instalace, vytápění a klimatizace) a řeší energetické úspory staveb. Samozřejmostí je kompletní inženýrská činnost, která našim klientům komfortně zajištuje právo realizace jejich záměrů v souladu s platnými právními předpisy a normativními dokumenty.

Projektanti jsou další hnací silou k uskutečnění přání našich klientů s využitím výhod technických pokroků doby. Klademe důraz na jejich průběžné vzdělávání, podporujeme jejich členství v odborných komunitách a přístup k spolehlivým informacím a novinkám. Jejich jména proto můžete nalézt na seznamu nejen členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), ale i dalších jako je například Společnost pro techniku prostředí staveb či Asociace energetických specialistů.