Technická inspekce České Republiky – oprávnění k činnosti: montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení (příloha)