VERMOS – osvědčení o oprávnění k montáži solárních systémů