Hradec Králové, budova Odlehčovací služby v Honkově ulici pro Sociální služby města Hradec Králové (2021)